Методична робота є специфічним різновидом освітньо-управлінської діяльності у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. З метою її реалізації у коледжі функціонує навчально-методичний центр, у якому зароджуються і знаходять втілення в життя творчі ідеї викладачів, закладаються основи науково-дослідної роботи студентів і викладачів.
       Його діяльність спрямована на поліпшення якості змісту освіти, а саме на:

 • особистісну орієнтацію змісту освіти, яка передбачає розвиток творчих здібностей студентів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів і нахилів;
 • гуманізацію та гуманітаризацію як відображення у змісті освіти на кожному етапі навчання різних аспектів національної культури.

 •       Уся робота методичного центру планується за основними напрямками:

 • створення умов для самовдосконалення та саморозвитку особистісних якостей педагога;
 • підтримка педагога в його соціалізації, розвитку особистісно професійного потенціалу, оновленні професійного досвіду, самоактуалізації;
 • розвиток сучасного стилю педагогічного мислення, педагогічної техніки, професійної майстерності;
 • створення творчого середовища саморозвитку педагога.
 •       З цією метою при методичному центрі працюють:

 • школа молодого (починаючого) викладача та куратора групи 1-го і 2-го року навчання. На першому засіданні молоді викладачі та куратори груп одержують спеціальну папку "На допомогу молодому викладачеві і кураторові", де зібрано рекомендації щодо організації та проведення навчальних занять, виховних заходів, поради щодо спілкування зі студентами;
 • семінар педмайстерності, де заслуховується узагальнений передовий педагогічний досвід викладачів з метою його пропаганди, читаються лекції з навчальної і виховної роботи.
 •        З метою надання індивідуальної і практичної допомоги молодим викладачам методистами центру організується відвідування занять досвідчених викладачів з подальшим обговоренням їх на засіданнях школи. А згодом - молоді викладачі запрошують на свої заняття, щоб звітувати про свої досягнення.
         Щорічно під керівництвом методистів організовується проведення відкритих занять і позааудиторних заходів, а методичні розробки за їх тематикою поповнюють бібліотеку творчого досвіду методичного центру. Конкурси на кращу методичну розробку, науково-дослідну роботу, навчально-методичний комплекс дисципліни чи інші форми методичної роботи стали традиційними.
         Привертає увагу - стенд "Освіта XXI ст. Зміст і напрями навчально-методичної роботи" зі змінними планшетами, де кожен викладач, особливо молодий, знайде відповідь на всі питання з навчальної і виховної роботи.
         У методичному центрі уже накопичено великий фонд навчально-методичних матеріалів по забезпеченню навчальних дисциплін необхідними дидактичними та методичними матеріалами; створені всі умови для індивідуальної роботи кожного викладача.
         Методичний центр оснащений сучасними технічними засобами: компьютерами з виходом до всесвітньої інформаційної мережі, ксероксом.