Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Перелік-2015)

Шифр та найменування галузі знань
Код та найменування спеціальності
Спеціалізація
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Організація виробництва
10 Природничі науки 101 Екологія Прикладна екологія
12 Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія Обслуговування комп'ютерних систем і мереж
13 Механічна інженерія 133 Металургія Обробка металів тиском
Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів
Галузеве машинобудування Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем
Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота


ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО
ЧОРНИХ І КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ

Ливарники - це люди, що створюють безліч надзвичайно необхідних у житті виробів з металу: чавуну, сталі, алюмінію, бронзи, золота, срібла.
Литтям можна одержати:
• величезні вали океанських суден і маленькі деталі для годинників
• ювелірні прикраси
• зубні протези
• деталі автомобілів і мотоциклів


Ливарники залишили свій слід в історії, виготовивши такі шедеври, як:
• Цар-гармата і Цар-дзвін, м.Москва
• Пам'ятник Богданові Хмельницькому, м.Київ
• Монумент “Батьківщина”, м.Дніпропетровськ
• Пам'ятник Петрові I, м.Санкт-Петербург
• "Мідний вершник”, м.Санкт-Петербург
   і багато інших творів світового мистецтва.

У дні свят в Україні завжди згадують майстрів-ливарників, почувши малиновий передзвін церковних дзвонів.

↑↑↑

ОБРОБКА МЕТАЛІВ ТИСКОМ

Профессия номер один,
ты с нею по жизни шагаешь,
прокатчик - огня господин!
С металлом - как друг и товарищ.


Фахівці з “Обробки металів тиском” по праву вважаються елітою чорної металургії. Практично усі вироби з металу, якими користується сучасна людина, отримані шляхом прокатки, волочіння, кування, штампування і пресування.
Прокат - це:
• труби
• рейки, куточки, арматура
• лист

Волочіння - це:
• дріт
• канати

Штампування - це:
• деталі автомобілів
• колісні ободи
• кухонний посуд
• канцелярські товари

Крім цього, сучасне прокатне виробництво дозволяє одержати найтоншу золоту нитку для ювелірних виробів, голки для шприців, хірургічні інструменти, монети, медалі, сільгоспобладнання і багато, багато іншого.

↑↑↑

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Механік - професія найуніверсальніша. Механік- це маг і чарівник, людина великого розуму і золотих рук. Говорячи про спеціальність механіка, відразу згадуєш про Лівшу, що, “пристрелямши”, підкував Блоху; про нижегородського механіка-самоучку Кулібіна, що мріяв знайти “Perpetuum mobile”. І бачиш сучасного техніка-механіка, що на слух уловлює несправності в будь-якому автомобілі, уміє розібратися в складних конструкціях і механізмах, визначити неполадки в новітніх верстатах. Без “золотих” рук механіка не злетіли б космічні кораблі і ракети; не здійснилися б сучасні міжнародні морські старти.
Технік-механік обслуговує:
• металургійні заводи
• космічні кораблі і ракети
• агропромислові комплекси
• залізничні вагони
• автомобілі
• підприємства легкої промисловості
• підприємства харчової промисловості
• побутову техніку

↑↑↑

МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЕНЕРГОСИСТЕМ

Понад сторіччя людство видобуває і застосовує електричну енергію для задоволення своїх потреб.
В усьому світі спеціалісти з електропостачання користуються попитом, заслуженою повагою і пошаною.

Електрична енергія - це:
• верстати й агрегати промислових підприємств
• засоби автоматизації всіх процесів
• медицина
• сільске господарство
• залізничний транспорт, трамвай, тролейбус, метро
• побут: освітлення, холодильник, телевізор, магнітофон, піч та інші.

↑↑↑

МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І ЦИВІЛЬНИХ СПОРУД

Технік-електрик - це безпосередній організатор виробничого процесу на дільниці, у бригаді, цеху, підрозділі, службі експлуатації, технічного обслуговування і ремонту електроустаткування й установок підприємств і організацій.
Наші випускники, що одержали диплом техніка-електрика можуть знайти собі роботу скрізь: і в сусідньому супермаркеті, і в школі, і в клубі, у будь-якій фірмі, а також на підприємстві будь-то промисловий гігант чи невеликий молочний комбінат, кондитерська чи макаронна фабрика.
Будь-які підприємства, фірми, організації не можуть існувати без різного електроустаткування. Починаючи із систем електроосвітлення, штучної вентиляції, кондиціонування і закінчуючи складним, але разом з тим цікавим і різноманітним промисловим електроустаткуванням.

↑↑↑

МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Автоматика - це галузь науки і техніки, що вивчає керування технологічними процесами без участі людини. Підраховано, що при виплавці тільки 1млн.тон сталі необхідна участь 5000 тис. різних приладів.
Хочеш навчитися керувати цими приладами – стань електромеханіком!
Адже електромеханіки - блакитна кров технологічного виробництва, аналітичний розум, здатність швидко мислити.
Електромеханік - це миттєва реакція електриків плюс точні рухи механіків, сполучення розуму й енергії.

Електромеханік - це:
• використання промислових приладів, засобів автоматизації, монтажних виробів, матеріалів, інструментів і технічної документації для здійснення монтажу.
• налагодження засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
• технічне обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

↑↑↑

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ

Молодший спеціаліст, технік з обчислювальної техніки, виконує підготовчі роботи, пов’язані з технічною експлуатацією, налагодженням, обслуговуванням і ремонтом технічних засобів комп'ютерних систем і мереж. Інтенсивний розвиток інформаційних і телекомунікаційних мереж, широке впровадження комп’ютерних технологій і автоматизованих систем керування в усі сфери виробництва вимагає грамотного, кваліфікованого обслуговування.
Випускники даної спеціальності можуть виконувати роботи з комплектації, монтажу і налагодження локальних систем, їх ремонту і сервісному обслуговуванню; ремонту персональних комп’ютерів, підключенню і виходу в мережу Internet; впровадженню програм у виробництво.
По закінченні учбового закладу молоді спеціалісти можуть працювати на державних підприємствах, у науково-дослідницьких інститутах, організаціях з різною формою власності на посадах техніка з обчислювальної техніки, системного адміністратора, регулювальника комп’ютерної техніки, техніка по забезпеченню, оператора ПЕОМ та ін.

↑↑↑

ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ І ТРАКТОРІВ

За останні сто років будова автомобіля принципово не змінилась. Він як і раніше має колеса, кузов, двигун, трансмісію, механізми керування тощо. Проте всі вузли, агрегати, механізми й системи автомобіля дістали колосальний розвиток і істотно ускладнилися. Завдяки цьому різко зросли швидкість, підвищилась потужність, економічність, комфортабельність, поліпшився їхній дизайн. Сучасні автомобілі мають елементи автоматизації, а більшість іноземних - обладнуються комп'ютерами.
Останнім часом значна увага приділяється питанням якісного обслуговування і ремонту автомобілів і тракторів, особливо їх електроустаткуванню, так як від його стану залежить безпека дорожнього руху, екологічний стан навколишнього середовища, економічне використання енергоресурсів.
Навчитися цьому можна у нас і отримати кваліфікацію молодшого спеціаліста техніка-електромеханіка.
Випускники з цієї спеціальності зможуть працювати в автотранспортних цехах промислових підприємств, в автотранспортних підприємствах, на станціях технічного обслуговування автомобілів і таке інше.

↑↑↑

ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ

Або люди зроблять так,
щоб на Землі було менше димів,
або дими зроблять так,
щоб на Землі було менше людей…

Ви маєте можливість отримати сучасну професію техніка-технолога за спеціалізацією “Прикладна екологія”.
Спеціалістів-екологів можна зустріти всюди: від екологічних служб металургійних підприємств до підприємств комунального господарства, від проектних організацій та організацій різних форм власності до екологічної міліції та санепідемстанції.

Технік-технолог:
• вивчає глобальні та локальні екологічні проблеми регіону та країни
• вивчає та знаходить шляхи поліпшення стану навколишнього середовища
• навчається реально впливати на оздоровлення стану атмосфери
• знайомиться з роботою громадських екологічних організацій, співпрацює з ними

↑↑↑

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Ринкова модель економіки, яку вибрала Україна, базується на конкуренції, свободі підприємницької діяльності.
Досягнення стабільної прибуткової роботи і розвитку підприємств забезпечують спеціалісти з організації і управління виробничими процесами - менеджери, потреба в яких суттєво збільшилась.
Без менеджерів сьогодні не обійтись ні виробництву, ні бізнесу, який все більше розповсюджується в Україні.
Менеджер - це спеціаліст:
• який організовує та налагоджує конретну діяльність підлеглих йому робітників
• який піклується про перспективи розвитку підприємства
• який зміцнює позиції підприємства на ринку, розширює їх
• який уміє постійно заглядати в майбутнє з метою зберегти стабільну роботу підприємства.

Спеціалісти цієї спеціальності можуть працювати на підприємствах різних форм власності:
• організатором, керівником малого підприємства
• майстром виробничої дільниці
• диспетчером виробництва
• техніком з підготовки виробництва
• техніком з праці, планування, нормування праці, обліку і т.ін.

↑↑↑

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Соціальна робота служить ланкою зв'язку між тими, хто потребує допомоги і тими, хто її реально (матеріально, юридично, психологічно і т.д.) може надати (держава, благодійні і комерційні організації, конкретні люди). Соціальний робітник - це професійний спеціаліст, який займається вирішенням соціальних проблем окремих соціально незахищених або соціально неадаптованих людей.
Багатоплановість соціальної роботи передбачає досить широке поле професійної діяльності. Спеціалісти цього профілю можуть працювати в сфері управління, займатись медико-соціальною, психолого-педагогічною допомогою, здійснювати корекційну і реабілітаційну роботу з різними категоріями населення в системі різноманітних організацій і служб.

↑↑↑