Запрошуємо на сторінку підрозділу сприяння працевлаштуванню
студентів і випускників коледжу!
       Сторінка сайту є інформаційно-довідковою і призначена для ознайомлення всіх зацікавлених осіб, в першу чергу випускників і студентів нашого навчального закладу, з відомостями про наявність вакансій на підприємствах м.Дніпропетровська та регіону з метою подальшого вибору першого робочого місця за отриманим напрямом підготовки.
       Підрозділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників коледжу був створений у грудні 2010 року з числа працівників коледжу та структурних підрозділів. У своїй роботі підрозділ керується чинним законодавством України, відповідно до своєї специфіки діяльності, Статутом коледжу, положенням про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Державного вищого навчального закладу «Дніпропетровський індустріальний коледж», наказами та розпорядженнями керівництва коледжу.
       Основною метою діяльності підрозділу є створення сприятливих умов для подальшого розвитку взаємного співробітництва між коледжем, випускниками та студентами, вирішення питань з працевлаштування випускників та студентів, проходження навчальної, технологічної, переддипломної практики.