Шановні випускники 11-х класів

ДНІПРОВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

акредитований як заклад освіти I рівня (сертифікати РД-І № 0472528 від 03.10.2014, НД-І № 0459046–0459056 від 18.09.2013).

Освітня діяльність здійснюється на рівні кваліфікаційних вимог до фахового молодшого бакалавра

Реклама

НАШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ВАШЕ МАЙБУТНЄ >> ВІДЕО <<

Ви бажаєте отримати якісну освіту? Ви готові наполегливо працювати над собою? Тоді скористайтесь можливістю стати студентом Дніпровського індустріального фахового коледжу.

Серед закладів освіти міста наш коледж має один з найбільших обсягів прийому на бюджетні місця, що забезпечує безкоштовне навчання за спеціальностями, які є конкурентоспроможними на сучасному ринку праці; дозволяє отримати диплом державного зразка, надає можливість продовжити навчання у закладах вищої освіти, забезпечує гарантоване працевлаштування.

Матеріально-технічна база коледжу представляє ціле студентське містечко з трьома навчальними корпусами, плавальним басейном, навчальними майстернями, їдальнею, гуртожитком.

Випускники коледжу працюють в різних галузях економіки: на промислових підприємствах, у банківських установах, на станціях технічного обслуговування автомобілів, у територіальних центрах соціального обслуговування населення тощо.

Для багатьох випускників коледж став першою, але найважливішою сходинкою у професійному зростанні: вони стали провідними фахівцями, викладачами, керівниками установ, громадськими діячами – національною елітою України.ДЛЯ ВСТУПУ ДО КОЛЕДЖУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:
  - документ про освіту та додаток до нього (оригінал та ксерокопії);
  - паспорт з витягом (пред’явити особисто)та їх ксерокопії ;
  - фото розміром 3*4 см.;
  - документи, що дають право на пільги (пред’явити особисто) та їх ксерокопії;
  - ідентифікаційний номер (пред’явити особисто) та його ксерокопії;
  - характеристику (оригінал та ксерокопії);
  - медичну довідку за формою 086 та її ксерокопії;
  - мотиваційний лист.

Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців
за освітньо-кваліфікаційним рівнем фахового молодшого бакалавра

Шифр та найменування галузі знань
Код та найменування спеціальності
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
Організація виробництва
10 Природничі науки 101 Екологія
Прикладна екологія
12 Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія
Обслуговування комп'ютерних систем і мереж
13 Механічна інженерія 136


133
Металургія
Обробка металів тиском
Галузеве машинобудування
Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем
Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

В сучасних умовах інтенсифікації економічного розвитку управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів. В той же час розвиток навичок управління необхідний для всіх робітників організації.
Жорстка конкуренція у суспільстві вимагає від кожної організації мати на виробництві особу, яка спроможна, маючи у своєму розпорядженні визначену кількість матеріальних та трудових ресурсів, реалізовувати їх якомога більш ефективно на користь своєї організації та кожного її співробітника. Це і є основний зміст діяльності сучасного менеджера.
Спеціалізація «Організація виробництва» дає можливість отримати поглиблені економічні теоретичні та практичні знання для виконання управлінських, організаційних, консультаційних та інших функцій менеджера. Подібні знання, вміння та навички випускників спеціальності «Менеджмент» дають можливість отримати перспективну роботу в успішних організаціях. Можливості працевлаштування для фахівців цієї спеціальності досить широкі. Менеджери користуються стійким попитом на ринку праці та мають перспективи для подальшого професійного зросту.
Випускники спеціальності «Менеджмент» успішно працюють на керівних посадах у державних та недержавних установах, у корпораціях, консорціумах, холдингах, аудиторських та консалтингових, інвестиційних та комерційних фірмах. Великі можливості відкриває сфера бізнесу для менеджерів з продажу. Випускники коледжу мають усі підстави самостійно займатися підприємницькою діяльністю з метою досягти успіху у підприємництві, отримати прибуток та покращити своє матеріальне становище. Інший сучасний напрям для випускників спеціальності «Менеджмент» - це управління проектами. В сучасних умовах управління проектами - один з найефективніших методів розвитку підприємств та фірм різних форм власності.
Після закінчення коледжу Ви зможете вступити до вищих навчальних закладів на денну або заочну форми зі скороченим терміном навчання.
Якщо Ви мрієте керувати частиною виробничого процесу, якщо Ви маєте бажання ефективно керувати людьми - Ви маєте навчатися на спеціалізації «Організація виробництва»!

Менеджер - це спеціаліст:
• який організовує та налагоджує конретну діяльність підлеглих йому робітників
• який піклується про перспективи розвитку підприємства
• який зміцнює позиції підприємства на ринку, розширює їх
• який уміє постійно заглядати в майбутнє з метою зберегти стабільну роботу підприємства.

Спеціалісти цієї спеціальності можуть працювати на підприємствах різних форм власності:
• організатором, керівником малого підприємства
• майстром виробничої дільниці
• диспетчером виробництва
• техніком з підготовки виробництва
• техніком з праці, планування, нормування праці, обліку і т.ін.

↑↑↑

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ І ТРАКТОРІВ

Сучасна будова будь-якого автомобіля – це складна система, яка забезпечує електрикою різноманітні вузли, агрегати,які працюють на ній. Гібридні машини та електрокари вже не є новинкою. Сучасні автомобілі потребують точної діагностики електроустаткування.

Якщо раніше з електроустаткування були тільки стартер, генератор, акумулятор, то зараз на більшості моделей це і клімат контроль, і бортові комп’ютери і сучасні системи сигналізації.
Ремонт електроустаткування виконує електромеханік. Він може обслуговувати, діагностувати, ремонтувати електричне та електронне устаткування, бортові комп’ютерні системи, брати участь у проектуванні електронних та мікропроцесорних систем автоматики для автотранспортних засобів, працюючи на державних підприємствах та у приватних фірмах. Професія електромеханіка є актуальною і одною з найбільш затребуваних технічних професій. Різноманітних рухомих технічних засобів стає все більше і обслуговувати та ремонтувати їх потрібно належним чином. А це можуть здійснити кваліфіковані спеціалісти, яких готує наш коледж і надає кваліфікацію молодшого спеціаліста техніка-електромеханіка та гарантоване працевлаштування. Після закінчення коледжу наші випускники можуть вступити до вищих навчальних закладів за скороченою програмою на денну або заочну форму навчання.
Спеціалісти-електромеханіки працюють в сервісних автомайстернях, на автобазах, в майстернях підприємств і різних служб ( «швидкої допомоги», пожежної служби) або ж мають можливість відкрити свою власну справи з чималим прибутком.

↑↑↑

МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Професія оператора контрольно-вимірювальних приладів пов’язана з обслуговуванням і експлуатацією устаткування, контролюючого протікання виробничих процесів, а також з умінням «читати» креслення і схеми.
Перше, що вражає людину, яка потрапила на пульт великого підприємства – велика кількість найрізноманітніших контрольно-вимірювальних приладів, датчиків, аналізаторів, регуляторів і іншої апаратури. Весь цей комплекс приладів і автоматики забезпечує оператора інформацією про режим протікання технологічного процесу.
Щоб ці засоби автоматичного та контрольно-вимірювального оснащення технологічних установок завжди були в справному стані, і з’явилася професія – фахівець з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (КВПіА). Фахівець з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики – універсальний спеціаліст, який виконує роботу з обслуговування, ремонту і експлуатації різного контрольно-вимірювального обладнання та систем автоматичного управління.
Фахівець КВП більшу частину робочого часу проводить в операторській, спостерігаючи та контролюючи роботу засобів автоматики і вимірювальних приладів. Щоб своєчасно виявити несправності приладів або апаратури та оперативно усунути їх, спеціаліст КВПіА повинен добре розбиратися не тільки у довіреній йому техніці, але і в особливостях технологічного процесу. Ось чому фахівцю КВП необхідно постійно підвищувати свої знання та поєднувати вміння в ході навчання із досвідом практичної роботи.
Сфера діяльності включає виробничі та обслуговуючі структури промислових підприємств, проектно-конструкторських і науково-дослідних установ, а також монтажних організацій.
Обов’язки оператора – участь у розробці автоматизованих технологічних процесів та їх експлуатації, застосування комп’ютерних технологій, виконання проектних та монтажних робіт системи автоматизації та їх від лагодження, виконання ремонтних робіт, а також участь у наукових дослідженнях в галузі вдосконалення автоматизованих систем. Випускник після закінчення коледжу зможе вступити до вищих навчальних закладів на денну або заочну форми зі скороченим терміном навчання.
Перевагами даної професії є стабільний дохід, соціальна значущість професії,гарантоване працевлаштування, можливість створення власних фірм і майстерень.

Електромеханік - це:
• використання промислових приладів, засобів автоматизації, монтажних виробів, матеріалів, інструментів і технічної документації для здійснення монтажу.
• налагодження засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
• технічне обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

↑↑↑

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» забезпечує підготовку студентів за напрямами: технік інформаційно-обчислювального центру та технік із конфігурованої комп’ютерної системи.
Об’єктом діяльності фахівця з комп’ютерної інженерії є апаратне та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем i мереж універсального та спеціального призначення, та їх компонент. Апаратне забезпечення включає технічні засоби, які забезпечують безперебійну роботу ІТ-інфрастуктури підприємства: робочі станції користувачів, універсальні та спеціалізовані сервери, спеціалізовані комп’ютерні системи; кабельну інфраструктуру, мережне та телекомунікаційне обладнання, пристрої та засоби захисту інформації, засоби резервного збереження даних, системи безперебійного живлення та ін. Системне програмне забезпечення включає: клієнтські та серверні мережні операційні системи, операційні системи спеціального призначення, спеціалізоване системне програмне забезпечення; системи керування базами даних; системи електронної пошти; інформаційні системи різного призначення (зокрема і Web-орієнтовані); системи журналювання, моніторингу та діагностики роботи складових мереж; системи резервного копіювання даних тощо.
Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» охоплює всі аспекти розробки комп’ютерних систем та мереж від створення проектів до введення в експлуатацію і поточної підтримки. У процесі навчання студенти вивчають архітектурні принципи побудови комп’ютерних систем та мереж, теорію проектування, моделювання та конструювання комп’ютерних систем та мереж; підходи та засоби адміністрування комп’ютерних систем та мереж. Окрім того, студенти вивчають мови програмування та технології розробки програмних продуктів та інформаційних систем.
Переваги професії:
- улюблена творча робота;
- достойна, висока заробітна плата;
- постійний розвиток;
- престиж;
- гарантоване працевлаштування.
Фахівець може займати наступні посади:
- сервіс-інженера;
- адміністратора комп’ютерних мереж;
- програміста;
- програміста-розробника;
- комп’ютерного техніка.

Після закінчення коледжу Ви зможете вступити до вищих навчальних закладів на денну або заочну форми зі скороченим терміном навчання!

↑↑↑

МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І ЦИВІЛЬНИХ СПОРУД

В сучасному прогресивному суспільстві без електричного струму не може існувати жодна галузь народного господарства. Ефективне та безпечне використання електроенергії – це заслуга кваліфікованих фахівців-електриків. Електрики встановлюють, обслуговують і слідкують за справністю електромереж та установок. Їхніми робочими завданнями є монтаж, налаштування, обслуговування електроустаткування і електропроводки.
Наші випускники,що одержали диплом молодшого спеціаліста – техніка-електрика можуть знайти собі роботу скрізь: на промислових підприємствах, у школах, лікарнях, житлових будинках, бізнес-центрах, відкривати власні фірми з надання послуг населенню.
Студенти, які закінчили коледж, мають можливість вступу до вищих навчальних закладів на денну або заочну форми навчання за скороченим терміном.
Перевагами цієї професії є можливість додаткового заробітку та поєднання роботи в декількох підприємствах; великий попит на ринку праці.

↑↑↑

МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЕНЕРГОСИСТЕМ

Енергетик – це гарант енергетичної безпеки підприємств та безперебійного енергопостачання. Це фахівець, який забезпечує безперебійність та надійність електропостачання споживачам, зменшення втрат електроенергії і зниження її собівартості. Енергетики працюють на підприємствах, ТЕЦ, ГЕС, АЕС, на окремих електростанціях, в науково – дослідних інститутах, в проектних і будівельних організаціях.
Спеціаліст енергетик здійснює технічний нагляд, контроль над правильною експлуатацією енергетичних і електричних установок.
Випускник коледжу вміє розробляти, складати схеми, встановлювати системи, налагоджувати запуск сонячних та вітряних електростанцій, які є дуже актуальними в теперішній час. А також після закінчення коледжу, зможе вступити до ВУЗу на скорочений термін на денну або заочну форму навчання.
У всьому світі спеціалісти з електропостачання користуються попитом, мають гідну заробітну плату, впевнено відкривають власні майстерні та приватні фірми.
Обирай професію енергетика – разом в майбутнє з новою енергією!

Електрична енергія - це:
• верстати й агрегати промислових підприємств
• засоби автоматизації всіх процесів
• медицина
• сільске господарство
• залізничний транспорт, трамвай, тролейбус, метро
• побут: освітлення, холодильник, телевізор, магнітофон, піч та інші.

↑↑↑

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Світ неухильно рухається вперед. Щодня з’являються нові механізми пристосування, здатні полегшити людям життя. Технічний прогрес змушує світ змінюватися.
За технікою потрібно постійно стежити, так як без правильного регулювання і своєчасного техобслуговування механізми швидко ламаються. Тому на будь-якому виробництві є механік, який відповідає за технічну складову.
Сьогодні механіки працюють у багатьох галузях сучасної промисловості: машинобудування, металургія, металообробка, будова будівель і споруд, метробудування, моторобудування, авіабудування, автобудування, тракторобудування, приладобудування, механізація сільського господарства та в приватних фірмах по наданню послуг населенню (ремонт інструмента, ремонт побутової техніки, ремонт приладів водопостачання, газопостачання, електропостачання).
Одним з напрямків підготовки спеціалістів є комп’ютерна грамотність і підготовка фахівців до життя в інформаційному суспільстві, тобто в суспільстві, де значне місце посідають різні види діяльності з опрацюванням інформації за допомогою комп’ютера.
Випускник - механік набуває таких навичок:
- підготовка комплексних проектів для підприємства;
- здійснювання діагностики машин;
- вміння оформляти технічне завдання для створення нового обладнання;
- розраховування ефективності впроваджуваних проектних і технологічних рішень.
Після закінчення коледжу випускники зможуть вчитися за фахом у вищих навчальних закладах на денній або заочній формі зі скороченим терміном навчання.
Отримавши цю спеціальність Ви зможете створити приватне підприємство, яке гарантуватиме стабільний і гарантований прибуток.

Технік-механік обслуговує:
• металургійні заводи
• космічні кораблі і ракети
• агропромислові комплекси
• залізничні вагони
• автомобілі
• підприємства легкої промисловості
• підприємства харчової промисловості
• побутову техніку

↑↑↑

ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ

Або люди зроблять так,
щоб на Землі було менше димів,
або дими зроблять так,
щоб на Землі було менше людей…

Екологічні проблеми, серед яких охорона природи і здоров'я людей, постають одними з найсуттєвіших на сучасному етапі розвитку людського суспільства. Беручи до уваги стан екології та тенденції розвитку економіки України, можна констатувати зростаючу актуальність розв'язання цих проблем.
Екологи – це саме ті фахівці, які можуть з’ясувати, чому гине риба, висихають річки, влітку випадає сніг; вони вивчають стан повітря, води, ґрунту, вплив промислових відходів на рослини, тварини та людину. З’ясовують причини природних катаклізмів та розробляють шляхи мінімального впливу людей на довкілля. Еколог – захисник природи і здоров’я людини!
Професія еколога вважається престижною та перспективною. На всіх підприємствах посада еколога є обов’язковою. Ця професія посідає 6-е місці серед найбільш актуальних професій 21-го століття.
Студенти – екологи нашого коледжу крім загальної, технічної та екологічної підготовки, поглиблено знайомляться з сучасними методами і засобами експлуатації різноманітних очисних споруд. Вони також мають можливість брати участь в екологічних форумах, вступати до екологічних формувань, розробляти проекти екологічного спрямування, «зелені сайти», брати участь в науково-дослідницьких роботах, конференціях.
Після закінчення коледжу випускники можуть навчатись за фахом у вищих навчальних закладах на денній або заочній формі зі скороченим терміном навчання.
Випускник цієї спеціалізації матиме гарантоване працевлаштування! Ви зможете працювати екологом, інженером-екологом, працівником екологічної держінспекції, проектувальником очисного обладнання, експертом в галузі охорони довкілля, а також створити власний бізнес.

Технік-технолог:
• вивчає глобальні та локальні екологічні проблеми регіону та країни
• вивчає та знаходить шляхи поліпшення стану навколишнього середовища
• навчається реально впливати на оздоровлення стану атмосфери
• знайомиться з роботою громадських екологічних організацій, співпрацює з ними

↑↑↑

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

В умовах сьогодення професія «соціальний працівник» набуває чималої важливості та значущості у суспільстві. Соціальні працівники допомагають людям розвинути необхідні вміння та навички, вирішувати проблеми, що виникають в складних життєвих обставинах. Спеціальність «Соціальна робота» поєднує в собі теорію з професійною діяльністю, які засновані на цінностях соціальної роботи та використанні сучасних здобутків соціогуманітарних наук.
Студентам нашого коледжу надається можливість реалізувати професійні інтереси шляхом участі у волонтерській діяльності (робота з дітьми, підлітками, людьми похилого віку, особами з обмеженими можливостями та ін.), розробки і впровадження власних соціальних проектів. Після навчання наші студенти підготовлені до виконання роботи, спрямованої на надання дорадчої і консультативної допомогу окремим особам, сім’ям, групам, спільнотам та організаціям у випадку виникнення у них соціальних та особистих труднощів, а також до вступу у вищі навчальні заклади на денну або заочну форму зі скороченим терміном навчання.
По закінченню випускники зможуть працювати у таких сферах:
- державні служби та органи;
- громадські та благодійні організації;
- комерційні організації, що надають соціальні послуги.
Випускник матиме можливість реалізувати себе у таких напрямках діяльності як:
- консультативна практика;
- менеджмент соціальної ситуації клієнта;
- соціально-педагогічний супровід та захист прав дітей;
- соціологічне дослідження, опитування, соціальне прогнозування та проектування, соціальний моніторинг політичних подій;
- робота аніматором (пізнавально-розвивальні, художньо-естетичні,спортивні заходи);
- тренінгова практика;
- посередництво та представництво інтересів;
- соціальне управління та менеджмент соціальних інститутів;
- відкриття власних фірм, організацій, фондів.
Професійне вміння розуміти людей і налагоджувати з ними контакт виступить саме тим «стартовим капіталом», разом з яким можна буде побудувати все ваше подальше життя!

↑↑↑

ОБРОБКА МЕТАЛІВ ТИСКОМ

Фахівці «Обробки металів тиском» по праву вважаються елітою чорної металургії. Всі вироби прокатні (труби, кухонний посуд, колеса, рейки, балки, заготовки, листова емаль, деталі автомобілів, арматура і т.д.) отримують способами прокатки, ковки, штамповки, пресування, волочіння.
Випускники цієї спеціальності можуть працювати за кваліфікацією на металургійних підприємствах міста:

ПАТ «Інтерпайп НТЗ»,
ПАТ «Дніпросталь»,
ПрАТ «Дніпровський металургійний завод»,
ПАТ «Дніпровський трубний завод»,
«Дніпропетровський завод ім.. Комінтерна»,
завод прокатних валків
та інших приватних підприємствах, які пов’язані з виготовленням та реалізацією готової продукції.
Можливе кар’єрне зростання від звичайного робітника до майстера цеху, замісника начальника цеху, начальника цеху та на інших посадах в адміністрації підприємства.
Отримавши цю спеціальність випускник нашого коледжу матиме можливість відкриття свого бізнесу. При проходженні виробничої практики студенти отримують кваліфікаційний розряд та гідну заробітну плату. Це лаборанти хімічного складу, контролери ВТК,оператори поста управління станом, нагрівальники та різники металу, вальцювальники.
Після закінчення коледжу випускники можуть навчатись за фахом у вищих навчальних закладах, як на денній, так і на заочній формі зі скороченим терміном навчання.
Прокат - це:
• труби
• рейки, куточки, арматура
• лист

Волочіння - це:
• дріт
• канати

Штампування - це:
• деталі автомобілів
• колісні ободи
• кухонний посуд
• канцелярські товари

Крім цього, сучасне прокатне виробництво дозволяє одержати найтоншу золоту нитку для ювелірних виробів, голки для шприців, хірургічні інструменти, монети, медалі, сільгоспобладнання і багато, багато іншого.

↑↑↑