Дніпровський індустріальний коледж надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".
       Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктом владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єкту владних повноважень.
       Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
       Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1 Ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону.
  2 Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит).
  3 Підпис і дату.

       З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

  1 Запит від фізичної особи (бланк).
  2 Запит від юридичної особи (бланк).
  3 Запит від об'єднання громадян (бланк).
      Поштова адреса для подання інформаційного запиту:
      м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 55, Дніпровський індустріальний коледж», (на конверті вказувати "Публічна інформація");
      телефон: (056) 767-71-46;
      факс: (056) 767-71-46 ;
      електронна пошта: dint@ua.fm

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

      Згідно з Законом Про доступ до публічної інформації, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.
      У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
      Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
      Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.